top of page
skola.jpg

 Barn & ungdom 

Alla partier “värnar” de unga inför ett val. Det är bra, men blir det så i verkligheten? Vi vill ge ett löfte till Nyköpings ungdomar. Vi kommer att satsa mer på ungdomsverksamhet och billiga bostäder som ni har råd att bo i.

3 vid strand.jpg

 Mer samarbete med ungdomar, de är Nyköpings framtid! 
 

Nyköpings framtid ligger i våra ungdomars händer. Därför är det så viktigt att de är med och lyssnas på. Vi äldre tror oss ofta veta bättre och så kan det vara i vissa frågor, men vi vet inte allt. Vi vill ha mer av ungdomarnas perspektiv och se vad de värdesätter och ser i Nyköpings framtid för att vilja fortsätta att bo här.

Det är ett kommunalt ansvar men vi anser inte att kommunen alltid är den bästa utföraren. Det finns redan flera ideella föreningar som gör ett fantastiskt arbete. Vi vill stödja deras verksamhet ytterligare, men vi vill också göra en ordentlig genomlysning av vilka som idag får kommunalt bidrag och kommer att ställa högre krav på redovisning och transparens.

Attefall.jpg

 Bygg enkla, billiga ungdomsbostäder 
 

Ungdomsbostäder kan vara fristående, typ Attefallshus, lägenheter med eget pentry eller lägenheter med gemensamt kök.

Bostäderna kan vara av enklare standard och  ska ha en hyra som passar ungdomars plånbok. 

volleyball-520093_1920.jpg

 Sport & Idrott 

Är en fantastisk sysselsättning för barn och ungdom som är gränslös och integrationsfrämjande. Att barn får röra på sig och får en meningsfull fritid är viktigt. Det finns aktiviteter för alla.

Det gäller att fånga upp ungdomarna i tidig ålder och där är alla ungdomsföreningar i Nyköping en viktig aktör som vi vill ska växa.

Vi tror att dessa ideella föreningar med sitt stora engagemang där vuxna ställer upp kvällar och helger oftast är bättre lämpade och har en större drivkraft än kommunen någonsin kan ha.

Därför vill vi öka bidragen till ungdomsföreningarna i Nyköping. Vi vill också att kommunen ser över sitt bestånd av lokaler som kan göras tillgängliga för föreningarna. Det kräver också att föreningarna är transparenta och inkluderande.

Flicka blåser.jpg

 Kommunen skall vara mer aktiv och skapa fler feriejobb 
 

Ett naturligt steg in i vuxenlivet är att få ett feriejobb. Alla oavsett bakgrund ska ha samma möjlighet att få ett jobb inom alla kommunens verksamheter.

 

bottom of page