top of page
Landsbygd.jpg

Landsbygd

Mer än en tredjedel, 22.000 Nyköpingsbor, bor utanför stadskärnan.

Vi vill att landsbygden ska leva och vara attraktivt, och vi vill utveckla den vad gäller både vård, omsorg och skola.
Totalt 57310 invånare andra kvartalen 2021. Utanför stadskärnan räknas Arnö, Bergshammar, Stigtomta osv.

Karta2_edited.jpg

 Livet ska kunna levas på landet – hela livet. 

Fria bussresor för pensionärer under lågtrafik + lör, sön.

Ingen biståndsbedömning, när du är 65+ ska du själv bestämma hur du vill leva ock bo när du blir äldre.

Vi vill ta tillvara de äldres kunskap och kompetens. Att låta äldre som har stor livserfarenhet ha möjlighet att vara tillsammans med barn i en lugn miljö och på ett naturligt sätt lära och respektera varandra. Ensamhet är ett stort problem idag.

Vi vill skapa ett kombinerat boende från 65+ tillsammans med skola åk F-6 där flera generationer kan mötas. Här kan flera generationer leva sida vid sida utan att behöva flytta om t.ex. vårdbehov ändras. Här vill vi ha vårdcentral, hemservice, övernattningsrum, restaurang med rättigheter, tyst läsrum, dator och TV/biosalong, poolområde, gym, odlingsytor, djur mm.

 Boende för alla 

Landsbygd2_edited_edited.jpg
flicka.jpg

 Barn på landsbygden 
 
Vi vill behålla skolorna på landsbygden åk F-6, och jourskola, 4 fria bussresor/dag för elever som beviljats busskort. Barn på landsbygden kan beviljas busskort för fritidsaktiviteter efter skoltid.

Vi vet att skolmiljön är viktig och vill därför bevara och renovera befintliga skolor, eftersom det är en trygg och lugn miljö för barn. Idag körs barnen med buss till stan för skolgång. Vi vill göra tvärtom för föräldrar som önskar att deras barn går i en landsbygsdskola, dvs. omvänd skolskjuts.


 Natur & företagande 

Föreningar ska ges större möjlighet att driva natur och strandvård i samarbete med kommunen. Kvalité på alla kommunens badplatser ska höjas. Bättre samarbete med företagare på landsbygden. Främja lokal eko & närodling.

bottom of page