top of page
Levande centrum.jpg

Levande centrum

Centrum är drivkraften i ett samhälle, det är här det sker, här möts människor och det ska finnas diversifierad handel där lokala småföretag kan etablera sig. 
Stadsbilden måste öppnas upp och göras mer tillgänglig och levande för alla i kommunen. Många företagare känner sig överkörda av kommunen istället för stöd och samarbete. Centrum blir allt mer otillgängligt för dem som inte bor där, så vill vi inte ha det.

Trafik

 Öka tillgängligheten ​

För de som bor i ytterkantsområdena och på landsbygden är det idag svårt att ta sig in till centala delarna av stan. Det går inte att planera spontana bussresor till stan. Har man dessutom barn med sig och tänker att göra inköp blir alternativet bilen. 

Från landsbygden är det än värre då det från många platser inte ens finns några bussförbindelser alls eller i väldigt blygsam omfattning. 
 
För allt fler blir ett alternativ att åka till Norrköping eller Katrineholm med bil som har en mer besöksvänlig parkeringskultur i centrum än Nyköping.

Vi vill därför se över parkeringsmöjligheterna i centrala Nyköping och göra det möjligt för alla att besöka centrala Nyköping. Se mer under  Trafik 

Stängt_edited.jpg

 Centrumdöden ​

Näringsliv och butiksägare måste ha snabba och effektiva kommunikationsvägar med kommunen.

Centrumdöden är utbredd i Nyköping. Vi tror det är flera faktorer. Vi har kontaktats av flertalet företagare som är uppgivna och menar att de inte blir lyssnade på av kommunen utan snarare motarbetade. Detta kan vara en faktor som vi ser allvarligt på.
 

Vi vill förenkla tillståndsprövningar, och kommunen måste bli bättre på att förstå problem ur företagens perspektiv och lösa dem tillsammans.

 

Det ska vara enkelt att arrangera utomhusaktiviteter på offentliga platser som t.ex. parker och torget.

Se vårt förslag om  Medborgarförslag.  

bottom of page