top of page
Saluhall.jpg

SALUHALL

Saluhall2skiss_edited_edited.png

Vi vill verka för en saluhall i Nyköping där producenter runt Sörmland har möjlighet att sälja närodlade/producerade och ekologiska varor under samma tak.

Paprika2_edited.jpg
  • Närproducenter säljer sina varor under samma tak

  • Merparten närodlat/producerade och ekologiska varor

  • Underlätta inköp för skolor och offentlig upphandling

  • Samordnad logistik ger minskade transporter

  • Fler får möjlighet till sitt första jobb

  • Fler jobb inom diversifierade handel/jordbruk/tillverkning

Nyköpings Saluhall

Närodlat och ekologiskt odlade varor är framtiden. Idag måste vi ta oss till de många producenter och gårdsbutiker som finns runt Sörmland om vi vill köpa närodlat och ekologiskt. Att åka till Stigtomta och köpa potatis, för att fortsätta till Björkvik för att köpa kött och senare till Nävekvarn för att köpa fisk är vare sig ekonomiskt, tidsmässigt eller miljömässigt hållbart.

Det finns få närodlade produkter i dagens köpcenter och ekologiska produkter är många gånger importerade. Vi vill ta till vara på de lokala producenterna så att de enkelt kan avsätta sina varor på ett och samma ställe i Nyköping.

Det skulle göra det enklare för producenter att få avsättning för sina varor och utöka sin verksamhet. Det skulle också vara ett incitament för de som vill starta produktion men där distribution och försäjning oftast är ett stort hinder.

Det blir också en naturlig mötesplats kring varor och ideèr som vi är övertygade om skulle gynna särskilt ungdomar. En saluhall kräver personal, detta skulle kunna vara en arbetsplats där det första instegsjobbet fås och bli en naturlig väg in i arbete.

En Saluhall i Nyköping skulle främja ett levande centrum som vi anser är viktigt att Nyköping har och ge alla Nyköpingsbor ett större utbud av närodlat och ekologiska varor. Att det också är ett plus för miljön är en bonus.

Placering och storlek är något vi vill diskutera i en dialog med producenter, handlare och Nyköpingsbor.

bottom of page