top of page
Banner trafik.jpg

 Trafik 

Nyköpings vägnät ligger inte i fas med verkligheten. Alla ska ha rätt att tryggt, snabbt och enkelt kunna röra sig i Nyköping oavsett hur man väljer att färdas.

Underhållet av vägar, cykelbanor, trottoarer har länge eftersatts med risk för allvarliga personskador. Övergripande långsiktig planering saknas.

Cyklist.jpg

 Framkomlighet i centrum 

Cykelbanor ska alltid finnas med vid planering av nya vägar och ändringar av befintliga vägar i Nyköping.

Hela Storgatan från östra skolan till västra viadukten måste kunna användas av både cyklister, fotgängare och bilister på ett tryggt och säkert sätt. 

Det är naivt att tro att bara för att man stänger av en gata för biltrafik så minskar biltrafiken. Svaret är att den ökar på andra gator istället och man tvingas att köra längre sträcka. 22.000 nyköpingsbor bor utanför stan har samma rätt som de som bor centralt att besöka centrum.


Hela centrum måste kunna användas av både cyklister, fotgängare och bilister på ett kontrollerat tryggt och säkert sätt.

Nyköpings centrum ska leva, självklart ska alla i Nyköping oavsett hur man väljer att ta sig fram ha tillgång till stadskärnan.

p-klocka.jpg

P-skiva​

Vi vill införa P-skiva för korttidsparkering i centrala Nyköping som kontrolleras av kommunen.

Turistnäringen är viktigt och det  gynnar främst småföretagen. Det förutsätter dock att det finns lättillgängliga P-platser samt  husbilsparkering centralt.

Karta Nyköping Hamnväg+.jpg

Minskad biltrafik

Den ringled som påbörjades på 1970-talet vill vi knyta ihop för att minska trafiken i den centrala delen av Nyköping.

Samtidigt vill vi när busstationen flyttar till det nya Resecentrum flytta Järnvägsgatan mot järnvägen och anlägga ett större parkområde för aktiviteter och ökad biodiversitet.

 

Tesla.jpg

Laddstolpar för elbilar

 

Laddstolpar ska ombesörjas av fastighetsägare och näringslivet. Det är inte en kommunal angelägenhet att förse fordon med drivmedel vare sig fossila eller förnybara.

Däremot ska kommunen ha en snabbare hantering för tillståndsgivning och mark.
 

Trottoar.jpg

Öka underhållet av vägar, cykelbanor och trottoarer
 

Öka underhållet av kommunens infrastruktur som eftersatts under många år. Vi ser gatsten som lossnar och skapar olyckor, dåligt underhållna vattensystem som börjar läcka som gör att en av Nyköpings största genomfartsleder måste stängas under lång tid. Trottoarer som är i så dåligt skick att en person med permobil välte på en trottoar mitt i centrala Nyköping. Se gärna filmen "Nyköping, en stad i förfall".

 

Skavsta flygplats, kommunen en bromskloss 

 

Nyköpings kommun äger idag 9,9 % av bolaget.
 

Det finns många frågetecken som oroar oss.

Skavsta har varit en förlustaffär för kommunen sedan start. Vi anser att Nyköpings kommun ska klara av sin kärnverksamhet i första hand.

Som delägare kommer Nyköpings kommun tvingas att göra stora investeringar i Skavsta på bekostnad av kärnverksamhet.


 Vi vill ha kvar Skavsta flygplats , men vi anser att med kommunen som delägare  bromsas istället Skavstas utveckling. Vi anser att det är bolaget som ägare till flygplatsen som har kunskap och kan förhandla med flygbolag om etablering här. Ett kommunalt delägande är snarare negativt då det handlar om stora investeringar vilket aldrig Nyköpings kommun kan garantera. Man talar om investering på upp till 10 miljarder där kommunens andel skulle blir 1 miljard vilket vi anser är helt orimligt.

Vi vill att Nyköpings kommun snarast säljer sin andel i bolaget.

Riksdagen har uttalat att Skavsta flygplats är av nationellt intresse. Detta är helt enligt vår linje att Nyköpings kommun inte skall subventionera resande för ett upptagningsområde som innefattar hela Södermanland, Östergötland, Stockholm, Närke med flera. Detta är ett nationellt intresse som bör drivas av staten likt Arlanda drivs av statliga Swedavia. 

Sverigedemokraterna i Nyköping för just nu en dialog med 
Mattias Bäckström Johansson Biträdande partisekreterare på Riks och vi är överens om att en översyn av vissa flygplatser måste göras med stöd av staten.

bottom of page