top of page
Levande centrum.jpg

 Medborgarservice 

Med medborgarservice menar vi ALLT det som kommunen ska tillhandahålla medborgare: God service, både i den fysiska verkligheten och i kommunikation. Det kan vara till exempel tillgänglighet till offentliga toaletter samt offentligt dricksvatten. Det ska vara enkelt att hyra kommunens lokaler som t.ex. Träffen.

Nyköpings kommun lade 2020 ned möjligheten för Nyköpingsbor att lämna medborgarförslag med motiveringen att det är för komplicerat och dyrt!

Medborgarförslag.jpg

 Återinförande av medborgarförslag 

Att lyssna på medborgarna är nödvändigt för att veta vad Nyköpingsborna vill men det är också allas rättighet att själva vara med och utveckla Nyköping.

Vi har tagit fram ett förslag där nyköpingsborna enkelt kan lämna in medborgarförslag elektroniskt och följa sitt ärende fram till beslut. Vem som helst kan också rösta på de förslag som finns. Handläggningstiderna ska vara effektiva.

Det är inte vi politiker ensamma som ska bestämma hur Nyköping ska utvecklas, det ska alltid ske i en dialog med de som bor i kommunen.

Buss.jpg

Fria bussresor för pensionärer under lågtrafik och helger.

Buss är ett bra sätt att ta sig runt i stan för äldre som oftast inte kan gå längre sträckor och vare sig har cykel eller bil. Dessvärre har centrumdöden medfört att utbudet i centrum minskat och det är då nödvändigt att kunna ta sig till de olika köpcenter som finns runt Nyköping.

Vi vill att pensionärer ska kunna få en ökad frihet att både besöka vänner, handla och röra sig runt i stan när de önskar. Fria bussresor medför också att belastningen på färdtjänst minskar och blir därmed ett bättre miljöval.

Träffen.jpg

Kommunens lokaler skall vara enkla att boka för alla medborgare

Kommunen äger och förvaltar byggnader och lokaler som oftast står tomma. Dessa ska göras enkelt tillgängliga för nyköpingsbor, föreningar och organisationer att hyra.

Marknadsföringen måste bli bättre och tydligare.

bottom of page