top of page
Banner trafik.jpg

Minskad trafik forts...

En stadsarkitekt har det övergripande avsvaret för all byggnation, infrastruktur som väg, järnväg, el, avlopp, skolor, industriområden, parker och mycket mer och hur dessa hör ihop, samverkar och påverkar varandra.

 

Den ringled som påbörjades på 1970-talet avslutades ofärdig när vår dåvarande och sista stadsarkitekt fick gå. Politikerna tyckte att de tillsammans med tjänstemännen kunde utföra samma sak lika bra.

Idag är det arkitektbyråer, politiker och politiska agendor tillsammans med konsulter som bestämmer hur vår stad ska se ut och fungera. Vi har sett hur man utmed den redan tungt trafikerade Hamnvägen nu berikats med nybyggda lägenheter, och fler ska det bli.

Trafiken kommer att öka runt och i Nyköping av främst tung trafik som bussar och transportfordon.

 

Vi vill knyta ihop den tidigare ringleden från avfarten E4:an Brandkärr via Lennings väg, Hamnvägen och ansluta till Stenbärsvägen via Ö&B och vidare ut på den södra avfarten till E4:an. 

När busstationen flyttar till det nya Resecentrum vill vi flytta Järnvägsgatan mot järnvägen och anlägga ett parkområde med biodiversitet.


Vi vill inte föregå en nyanställd stadsarkitekt, men att knyta samman ringleden runt Nyköping är nödvändigt för att minska trafiken särskilt genom centrala Nyköping.

Vi vill ha tillbaka en stadsarkitekt.

Karta Nyköping Hamnväg+.jpg
bottom of page