top of page
Levande centrum.jpg

Nyköping ska vara en småstad

Nyköpings kommun har satsat 55 miljoner på bl.a. konsulter för att marknadsföra Nyköping i Stockholms tunnelbanor. Detta sker på bekostnad av att de styrande  måste säga upp personal inom vård och omsorg,  underhållet av vägar, vatten, avlopp byggnader åsidosätts, skolor hinner inte byggas så småbarn kan inte gå i de skolor det var tänkt på landsbygden.

 

Kommunens mål är att vi ska öka antalet invånare årligen med 700 personer.

Men med ökande befolkning ställs också allt större krav på fler bostäder, vägar, skolor, äldreomsorg, social verksamhet, polis mm.

  • Nyköpings tillväxt ska ske naturligt över tid.

  • Behåll småstadskaraktären och öka trygghet och utveckling av Nyköping

  • Inga “sponsorpengar” på mässor och reklam i t.ex. Stockholm

  • Värna det som redan finns för oss som redan bor här

  • Anställ en stadsarkitekt som har kompetens att ta övergripande ansvar

torghandel 2.jpg

Nyköping skall växa naturligt

Nyköping ska växa i en naturlig takt där tillväxt sker av att både företag och människor flyttar hit av egen kraft och vilja. Inte för att kommunen subventionerar företag och använder miljonbelopp för att locka hit Stockholmare som ska pendla till sina arbeten i Huvudstaden. Det genererar inga nya jobb här. 


Nyköping ska vara en småstad där man vill leva och bo just för stadens kvaliteér historia, kultur och närhet till havet.

Vi vill behålla småstadskaraktären och utveckla den. Vi vill värna det som redan finns för oss som redan bor här. 

Grönområden ska värnas, ingen mer förtätning.

bottom of page