top of page
Banner Utanförskap2.jpg

 Utanförskap 

Nyköpings kommuns egen utredning 2017.

 • Radikalisering pågår i Brandkärr

 • Flera koranskolor och imamer

 • Barnen äter inte skolmaten

 • Månggifte förekommer

 • Somaliska regler gäller

 • Egna moralpoliser

 • Barn från 2 år bär hijab

 • Öppen narkotikaförsäljning

 • Prostitution förekommer

 • mm.

Hand dark 2.jpg

 Olika kan leva i samma värld 

Integration för oss betyder att enas, människor som lever sida vid sida med samma krav och rättigheter i samförstånd.

För att få ta del av samhällets alla tillgångar och fördelar krävs också att man lever efter de lagar och regler som finns. Vi måste samsas och förhålla oss till dessa gemensamma regler.

 

Vi vill att alla som bor i Nyköping ska känna sig välkomna och inkluderade och vara en del av vår fina stad. För att nå detta mål vill vi fokusera på ett antal punkter. Det krävs att du oavsett vart du kommer ifrån och vi som redan bor här kommer överens och förstår samhällskontraktet.

 

 • Stopp för icke självförsörjande att flytta till utanförskapsområde

 • Större krav på språkkunskaper i svenska

 • Höjd SFI utbildning från 15 timmar/vecka till minst 30.

 • Undervisning i skolor ska ske på svenska, språktest för lärare

 • SFI strukturerad och diciplinerat lärande med tydliga regler

 • Polisen, socialtjänsten, kommunen, skolan, bättre samarbete

 • Bidrag ska kopplas till prestation

 Arbete 

Språket är A&O till ett arbete vilket också Arbetsförmedlingen bekräftar. Att låta människor med begränsad eller ingen kunskap i svenska arbetspröva eller få subventionerade arbeten är inte lösningen. Fokus måste ligga i första hand på språket.

SFI 2.jpg

 SFI (Svenska för Invandrare) 
 

Svenska för invandrare erbjuds alla nyanända och finansieras av Migrationsverket under 2 år. Därefter blir kostnaderna kommunens om man inte får ett jobb och blir självförsörjande. 

Idag kan endast ca. 50% göra sig förstådda på svenska efter en 2 årig SFI utbildning i Nyköping. Detta är ett stort misslyckande. Att därefter ge service på det egna hemspråket cementerar utanförskapet.

För oss är det av yttersta vikt att dessa 2 år utnyttjas till fullo och ger kunskap om hur det svenska samhället fungerar, vilka krav som ställs samt det svenska språket så att man efter godkänd utbildning kan komma i arbete och bli självförsörjande och bli en god medborgare. 

Vårt mål är att 100% som genomgår denna 2 åriga utbildning ska förstå, tala och skriva det svenska språket.

Samhällsintroduktion ska vara obligatoriskt och ha en större del i SFI utbildningen.
 

Nyköpings kommun har valt att endast ha 15 timmar SFI/vecka. Vi vill fördubbla detta till minst 30 timmar per vecka.
 

A och O till en lyckad integration är SPRÅKET.

Ibn Rushd.JPG

 Stopp för bidrag till exkluderande studieförbund 

"Ibn Rushd är bara toppen på isberget. En hermetiskt sluten bubbla som politiken försett med ett gigantiskt bankomatkort som alla har koden till."
Så beskriver Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och expert på frågor som rör terrorism." Magnus Ranstorps slutsats om Ibn Rushd

Flera kommuner har stoppat bidragen till Ibn Rushd. Nyköpings kommun ska inte finansiera Ibn Rushd:s verksamhet.

Vi vill även se över bidragen till samtliga studieförbund i Nyköping.

blågul2.jpg

 Boendesituation 

 

Knappt någon nybyggnation har skett i Brandkärr under 13 år, ändå har invånarantalet ökat med över 1000 personer. Då ingen folkräkning har gjorts har kommunen ingen aning om hur många och vilka som bor här.

 

Här måste ansvariga ha en tydlig plan och arbeta tillsammans för att säkerställa vilka som finns och bor i kommunen.

Kommunens service ska ges till de som är skrivna i Nyköping.

Träffen.jpg

 Specialservice skall flyttas från utanförskapsområden 

 

Vi vill flytta medborgarkontoret som nu kallas "Samhällsvägledning"  i Brandkärr till Centrum. Det behövs en gemensam medborgarservice som är tillgänglig för alla medborgare oavsett vart de bor i kommunen och huvudspråket ska vara svenska. Att som idag ha kommuninformation på flera olika språk är problematiskt, kostsamt och kräver mycket resurser.

Vi säger också nej till den föreslagna kommunala samlingslokalen  i Brandkärr. Träffen (Folkets hus) är en utmärkt befintlig samlingslokal som alla föreningar kan hyra och är tillgänglig för alla i kommunen.

bottom of page