top of page
Banner Vård & Omsorg.jpg

Vård & omsorg

  • Personal inom vård & omsorg saknas

  • Personal får ett pass på förmiddagen och ytterligare ett några timmar senare

  • Äldre möts allt oftare av personal som pratar ett språk de inte förstår

  • Timanställning gör att brukarna tvingas träffa alltför många olika människor

  • Otryggheten ökar på grund av bland annat rån och bedrägerier

gamla händer.jpg

 God omsorg 

Alla brukare skall känna sig trygga och få en säker omvårdnad. Alla har rätt till näringsriktig och smakfull kost.
Alla som vill skall ha möjlighet till daglig utomhusvistelse. 

Vi vill ha en ny typ av boenden för äldre och nyttja de fördelar som finns på landsbygden runt Nyköping.
Läs mer på Landsbygden.

Klocka dubbla.jpg

 Inga delade turer 

Vi vill förbjuda delade turer och det så kallade hälsoschemat helt för att de anställda skall slippa stress och få ihop sitt livspussel.
Delade turer medför ökade transporter och är inte hållbart varken ur ett miljö- eller mänskligt perspektiv.
Vi vill öka grundbemanningen för att kunna minimera antalet timvikarier.

Studerande.jpg

 Utbildad personal 

All personal skall ha rätt utbildning för sina arbetsuppgifter.
Bra handledning och inskolning skall krävas på alla arbetsplatser. 

Möjlighet till vidareutbildning för alla. 

Hej jag kommer från hemtj.png

 Språkkunskap 

All personal skall behärska det svenska språket förståeligt i tal och skrift. Vi vill säkerställa detta genom att införa ett språktest där även yrkessvenska ingår.

par.jpg

 Bo tillsammans hela livet 

I vår kommun skall det vara självklart för alla äldre att få bo tillsammans med sin livskamrat. Det skall vara en möjlighet för alla som önskar att få bo tillsammans på äldreboende.

bottom of page